2.5.2015

ESITYSTAITEEN MARKKINAT 2015 | Taiteilijoiden esittely osa 15/22 | Introduction of the artists part 15/22The Mystic Revelation Of Teppo Repo sai alkunsa kevättalvella 2013, kun muusikot Eero Tikkanen ja Otto Eskelinen alkoivat soittamaan inkerinsuomalaisen paimensoittajan, Teppo Revon musiikkia. Myöhemmin mukaan tuli Arwi Lind.

Kokoonpanon soinnillinen paletti on laaja. Akustisten, jopa kamarimusiikillisten tulkintojen lisäksi T.M.R.O.T.R:n musiikissa yhdistellään Teppo Revolta taltioituja äänileikkeitä rumpukoneen rytmeihin, c-­kasettinauhalta toistettaviin ääniin, sekä improvisaatioon. Vaikka musiikillinen materiaali ammentaakin Teppo Revon perinteestä, on T.M.R.O.T.R:n estetiikkaan poimittu vaikutteita myös Dub-reggaesta, oldschool-­hiphopista, sekä kokeellisesta nauhamusiikista. T.M.R.O.T.R:n tavoitteena on loihtia kuulijalle mielikuvitusta verevöittäviä kuvia inkeriläisen paimenen elämästä (1800- ja 1900-lukujen taitteessa), sekä transformoida Teppo Revon tunnepitoinen musiikki uuteen futuristiseen muotoon.The Mystic Revelation Of Teppo Repo began in the early spring of 2013, when the musicians Eero Tikkanen and Otto Eskelinen began to play the music of Ingrian Finnish shepherd caller, Teppo Repo. The band was joined by Arwi Lind later on.

The band’s sonorous palette is wide. In addition to acoustic, even chamber musical interpretations, T.M.R.O.T.R.'s music combines Teppo Repo’s audio clips to the rhytms of a drum machine and to c-cassette tape sounds as well as improvisation. Although the musical material draws from Teppo Repo’s tradition T.M.R.O.T.R. has picked influences also from Dub-reggae, oldschool hip-hop, and experimental tape music. T.M.R.O.T.R.'s goal is to conjure up inspiring images from the life of an Ingrian shepherd's life in the turn of 1800th and 1900th century and transform Teppo Repo’s emotional music to a new futuristic shape.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti