12.7.2016

Esitystaiteen markkinat loppuvat.

Tiedote 12.7.2016


Minä lopetan Esitystaiteen markkinoiden festivaalijohtajana ja taiteellisena tuottajana. Festivaalijohtajalle ei ole tiedossa seuraajaa.

Syinä lopettamiseeni ovat uupuminen ja väsymyksestä johtuva kangistuminen. Festivaali on itsessään onnistunut niinä viitenä vuotena jona se on järjestetty ja minä uskon festivaalin konseptiin. En kuitenkaan jaksa enää tuottaa festivaalia yksin. Koen, että festivaali tarvitsee uusia ajatuksia ja useamman ajattelijan. Ajattelen, että minä en enää osaa johtajan asemasta käsin uusiutua. Siksi minun ei kannata jatkaa. Tämä on hyväksi festivaalille ja minulle itselleni. Jos joku kokee, että tahtoo jatkaa Esitystaiteen markkinoita tai tehdä jotain markkinoita muistuttavaa, minä annan mielelläni festivaalin ja/tai kokemukseni sellaisen järjestämisessä eteenpäin.

Viiden vuoden aikana festivaalilla on esiintynyt hieman alle sata eri taiteilijaa ja työryhmää. Haluan kiittää teitä kaikkia ja pahoittelen, että en onnistunut hankkimaan teille esityskorvauksia yhtenäkään vuonna. Haluan kiittää myös Zodiakia yhteistyöstä, avusta ja joustavuudesta. Kiitos myös kaikille teille jotka olitte töissä Esitystaiteen markkinoilla vuosien varrella joko palkalla, liian pienellä palkalla tai ilmaiseksi.

Nimeltä tahtoisin kiittää vielä Sanna-Kaisa Laakkosta joka oli töissä festivaalilla alusta saakka. Lisäksi kiitän Tomi Suovankoskea, Juho Itkosta, Ella Tahkolahtea, Janne Mäntyniemeä, Teemu Anteroa, Anna Pöllästä, Pauliina Paloa ja Maija Erästä.


Terveisin,
Arttu Kurttila
Esitystaiteen markkinoiden festivaalijohtaja ja taiteellinen tuottaja
esitystaiteenmarkkinat@gmail.com


14.4.2016

Taiteilijaesittelyt 16/16 | Artist introductions 16/16 -- Modified Torture Techniques

Antti Oksanen & Maria West
Modified Torture Techniques: Waterboarding

Esitystaiteen Markkinoilla tarjoamme yleisölle mahdollisuuden kokeilla waterboardingiksi kutsuttua vesikidutustekniikkaa.

At Esitystaiteen Markkinat we offer the audience a chance to try out waterboarding, which is a torture technique based on the sensation of drowning.

http://antti-oksanen.tumblr.com
http://mariawest.tumblr.com


Photo: Lauri Hannus @ VALTIO+

13.4.2016

Taiteilijaesittelyt 15/16 | Artist introductions 15/16 -- Kokeellisen elektroniikan seura
Kokeellisen elektroniikan seura rakentaa yllätyksellisiä ääntätuottavia koneita elektroniikkaromusta. Installaatiomme, konserttimme ja työpajojamme ovat ilahduttaneet ihmisiä ympäri eurooppaa niin museoissa ja gallerioissa kuin kellareissa ja jättömaillakin jo vuodesta 2002.

www.koelse.org

/ / /

The Association of Experimental Electronics builds surprising sound-making machines out of electronic junk. Our installations, concerts and workshops have delighted people over Europe in museums and galleries as in basements and wastelands since 2002.

www.koelse.org

12.4.2016

Taiteilijaesittelyt 14/16 | Artist introductions 14/16 -- Mikko Lautiainen
Takana odottaa tulevaisuus. Menneisyydessä on kiire. Nykyhetkessä on aika, paikka ja tila.Future waits behind you. The past is a rush. In the present there are time, place and space.

10.4.2016

Taiteilijaesittelyt 13/16 | Artist introductions 13/16 -- KeuhkotPeitto-performanssi.
Musiikkia konduktöörivaunuihin - 7" EP (Stigma, 1989)

Älä koskaan kuuntele musiikkia - 7" EP (Stigma, 1990)

Lihaa y-akselilla olen oikeassa - 7" EP (Bad Vugum, 1991)

Keuhkot latistaa totuudenetsinnän sanahelinäksi - 7" EP (Bad Vugum, 1993)

Vasen ja oikea - CD-EP (Bad Vugum, 1997)

Mitä otat mukaan muistoksi sivistyksestä - LP/CD (Bad Vugum, 1996)

Ruskea aikakirja - CD (Bad Vugum, 1998)

Minun käy sääliksi bilharzialoista - CD (Bad Vugum, 2000)

Peruskivi Francon betonia - CD (Ektro Records, 2002)

Toimintatapoja olioille - CD (Ektro Records, 2005)

Laskeutumisalusastia - CD (Ektro Records, 2011)
9.4.2016

Taiteilijaesittelyt 12/16 | Artist introductions 12/16 -- Aarnituli Porkola
Aarnituli Porkola: Esitys lapsille

”Tähän esitykseen tarvitaan: poika, äiti, sanomalehti, tuoli, gorillamaski, banaani, yksi revitty lakana, musiikkia ja jonkin verran legoja.”

Aarnituli Porkola on helsinkiläinen 11-vuotias koululainen. Hän on aiemmin esiintynyt mm. Performanssikerhon esityksissä ja poikien tanssiryhmässä. Tämä on hänen ensimmäinen oma esityksensä.

7.4.2016

Taiteilijaesittelyt 11/16 | Artist introductions 11/16 -- Mitä tuijotat?

photo: Mitro Härkönen

Mitä tuijotat? -esitys Esitystaiteen markkinoilla on osa näyttelijä Anna Paavilaisen, näyttelijä Marja Salon, valokuvaaja Mitro Härkösen ja maskeeraaja Tuire Kerälän projektia
sallituista ja yhä kapenevista rooleista
ihmiskuvasta ja mediasta
photoshopista ja selfieistä
minuudesta ja sinuudesta.

Mitä tuijotat? -projekti pitää sisällään klubeja, Helsingin alueen hoitolaitoksissa toteutettavia työpajoja, valokuvanäyttelyn ja syyskuussa 2016 Kansallisteatterin Willensaunassa ensi-iltansa saavan kokoillan mittaisen esityksen Sinuus.

/ / /

Mitä tuijotat? -performance at Esitystaiteen markkinat is a part of a project by actor Anna Paavilainen, actor Marja Salo, photographer Mitro Härkönen and make-up artist Tuire Kerälä.

A project of
allowed and ever more thinning roles
idea of human and media
photoshop and selfies
selfhood and youhood

Mitä tuijotat? -project includes clubs, workshops at health care institutions in the Helsinki region, a photograph exhibition and a theatre show called Youhood premiering in September 2016 at Willensauna of The National Theatre.

photo: Mitro Härkönen

5.4.2016

Taiteilijaesittelyt 10/16 | Artist introductions 10/16 -- Anni PuolakkaDeath Metal Meditaatio

X: Kun katson ympärilleni, nään meditaatiota joka paikassa. Mut ei se mitään.
Y: Joo, ajattele sitä suurempana liikkeenä. Et oo yksin.
X: Se on yksi niistä asioista joita tekisin jos loppu olis lähellä. Mieluusti muiden kanssa. Niinku tiedät, oon huono toimimaan yksin.
Y: Toivottavasti saat mahdollisuuden omanlaiseen loppuun.
Y: Muuten, tarkotatko lopulla vaan sun omaa kuolemaa vai maailmanloppua?
X: Sillä ei oo väliä. Mut on hyvä valmistautua kumpaankin.
Y: Etkö ajattele, että kuoleman ja tuhon aktiivinen ajattelu estää meitä elämästä täysillä ja tuudittaa surulliseen passiivisuuteen?
X: En.
X: Avaa sun suu ja kuuntele.
Y: LOL. Okei.

Y avaa suunsa ammolleen.

Y: Metallia.Anni Puolakka tekee videoita, esityksiä ja installaatioita, joissa omaelämäkerrallinen materiaali sulaa fiktioon. Death Metal Meditation juontuu AP’s kiinnostuksesta meditaatiota, kokoontumisia ja sellaista ihmiskäsitystä kohtaan, jossa me kehomielet pyrimme merkityksellisiin yhteyksiin toisten olentojen, tapahtumien, asioiden ja ympäristöjen kanssa. Teos on myös jatkumoa (post-)apokalyptisille töille, joita hän on tehnyt Jaakko Pallasvuon kanssa sekä osana Vibes-kollektiivia.

www.annipuolakka.com


/ / /


Death Metal Meditation


X: When I look around me, I see meditation everywhere. But it doesn’t hurt.
Y: Yeah, consider it as a movement. You’re not alone.
X: It’s one of the things I’d do if the end was near, preferably with other people. You know I’m bad at doing things alone.
Y: I hope you’ll get a chance to have the end your way.
Y: Does ’the end’ mean your own death or the apocalypse?
X: It doesn’t matter. It’s good to prepare for both.
Y: Don’t you think that thinking death and destruction actively, prevents us from living our lives fully and render us sad and passive?
X: No.
X: Open your mouth and listen.
Y: LOL. OK.

Y opens the mouth.

Y: Metal.Anni Puolakka makes performances, videos and installations, mixing biographical material with fiction. Death Metal Meditation is rooted in AP’s interest in meditation, gatherings and humans understood as bodyminds who strive to have meaningful connections to other beings, events, things and surroundings. The piece is also a continuation of (post-)apocalyptic works which AP has previously made with Jaakko Pallasvuo and as part of Vibes collective.

www.annipuolakka.com2.4.2016

Taiteilijaesittelyt 9/16 | Artist introductions 9/16 -- Luoto / Luukka / Heinänen

 Erika Luoto on visuaaliseppä, hänen käsissään ajatukset ja mielikuvat muuttuvat näkyviksi näkymiksi, puvuiksi ja esineiksi niin mainosmaailman kuin esitystaiteiden kentällä. Häntä kiehtovat oudot, ihmeelliset ja absurdit ilmiöt sekä kevytmielinen kakkahuumori.

Louna-Tuuli Luukka on sirpaleina esitystaiteen kentällä Helsingissä ja Oulussa. Luukka toimii vaihtelevasti ohjaajana, esiintyjänä, pedagogina ja kirjoittajana mm. Todellisuuden tukimuskeskuksessa, Totem-teatterissa, Esitys-lehdessä ja muutamissa vapaissa taiteilijaryppäissä.

Tanja Heinänen on helsinkiläinen teatterin- ja elokuvantekijä. Näytteleminen ja käsikirjoittaminen ovat työnkuvista mieluisimmat. Heinästä kiinnostavat ne kaikkein masentavimmat ja ankeimmat asiat huumorin läpi tarkasteltuna.

Luoto, Luukka ja Heinänen ovat aiemmin työskennelleet yhdessä Teatteriseurue Ursuksessa. Pääsiäiseläin (työnimi) on 12 lyhytelokuvan ja yhden näyttämöteoksen kattava projekti ihmisen ja eläimen suhteesta. Työskentely alkaa keväällä 2016 ja näyttämöteos on ensi-illassa pääsiäisviikolla 2017.

Esitystaiteen markkinoilla työryhmä demoaa kokonaisuuden ensimmäisiä fragmentteja.


/ / /


Erika Luoto is a visualsmith. In her hands thoughts and mental images turn into visible visions, outfits and objects in both advertisement world and in the field of live arts. She is fascinated by strange, wonderful and absurd phenomenons and light-hearted poop humour.

Louna-Tuuli Luukka is shattered across the live arts field in Helsinki and Oulu. Luukka works as a director, performer, pedagog and a writer among other things in Todellisuuden tutkimuskeskus, Totem-theater, Esitys-magazine and in a few free flocks of artists.

Tanja Heinänen is a Helsinki-based theater- and moviemaker. Acting and screenwriting are her favorite professions. Heinänen is interested in those most depressing, dismal and bleak things observed through humour.

Luoto, Luukka and Heinänen have worked together earlier in The Ursus Ensemble. Easter animal (a working name) is project covering 12 short films and a stagepiece about the relationship between human and animal. The work begins at the spring of 2016 and stagepiece premieres on the easterweek of 2017.

At Esitystaiteen markkinat we see a demonstration from the first fragments of this project.

31.3.2016

Esitystaiteen markkinoiden soittolista / The playlist for Esitystaiteen markkinat

Taas on se aika kun täytyy alan hakemaan musiikkia Esitystaiteen markkinoille.
Festivaalilla on perinteisesti soinut Teosto- ja Gramex-vapaata musiikkia satunnaisessa järjestyksessä. Eli jos sinulla tai kavereillasi on musiikkia jonka oikeuksia ei valvota niin vihjatkaa tänne päin jotta saadaan se mukaan festivaalin äänimaisemaan!
Yhteydenotto onnistuu joko kommentoimalla täällä.
Laittamalla mailia osoitteeseen esitystaiteenmarkkinat@gmail.com
tai ottamalla yhteyttä Facebookissa.

Palataan asiaan!

/ / /

It is again the time to look for music to play at Esitystaiteen markkinat.
We have traditionally played Teosto- and Gramex-free music in a random order. So if you or your friends have music that's rights are not protected give us shout or hint so we could add it to the soundscape of the festival!
You can contact us by commenting on this text.
Or by mailing esitystaiteenmarkkinat@gmail.com
or by contacting us through Facebook.

Hope to hear from you!


Ynkkä says Hi!

Taiteilijaesittelyt 8/16 | Artist introductions 8/16 -- Johannes Klaus Koskinen & Kalle Moisio5 viikkoa esitykseen:

-- Vuokrataan kirkko, projekti on siinä vaiheessa. Kynttilöitä palaa paljon, jonka seurauksena steariinia on kaatunut J:n päälle. Esiintymisasuksi hän on ajatellut nahkapukua ja suurta hattua. K:n puhallinten osuus orkestraatiosta valmis. Koko äänimaailma on menossa alkukantaiseen suuntaan... Nahkapuvun narinaa.

Johannes Klaus Koskinen, performanssi- ja kuvataiteilija
Kalle Moisio, kuvataiteilija

5 weeks until the performance:

-- We rent a church. The project is at that stage. We burn through a lot of candles and as a result wax has spilled over J. For an outfit he has been thinking of a leather suit and a massive hat. K’s wind instrument parts of the orchestration are ready. The whole soundscape is going towards a primal direction… The leather suit is creaking.

Johannes Klaus Koskinen, performance and visual artist
Kalle Moisio, visual artist

29.3.2016

Taiteilijaesittelyt 7/16 | Artist introductions 7/16 -- Vehmersuo


Tyytyväisyys, Onnellisuus, Tao, ...
Vehmersuo on 1975 syntynyt esiintyjä, taiteilija, mädättäjä, mielistelijä ja koronkiskuri.


Contentment, Happiness, Tao, ...
Vehmersuo born in 1975 is a performer, artist, hate monger, sycophant and usurer.

26.3.2016

Taiteilijaesittelyt 6/16 | Artist introductions 6/16 -- Anni Elif & Harpalyke
Uunituore yhtye Anni Elif & Harpalyke esittää mystistä elektroakustista‐musiikkia jonka inspiraation lähteenä ja polttoaineena toimivat avaruus ja runous. Yhtye vie Kuulijan uskomattomalle matkalle, jossa hienot sävellykset kohtaavat futuristisen äänimaiseman ja improvisaation.


Yhtyeen lyriikat pohjautuvat pääosin Suomen kansainvälisesti tunnetuimman ja suomenruotsalaisen modernismin tärkeimmän edustajan Edith Södergranin runoihin. Hänen tuotannolleen oli tyypillistä näynomaisuus ja aikakauden futuristiset ja symboliset virtaukset.

Anni Elif | ­ laulu, syntetisaattori
Pauli Lyytinen | ­ ewi, tenorisaksofoni, omnichord, efektit
Otto Eskelinen | ­ puhaltimet, bandoneon, ohjelmointi
The brand new group Anni Elif & Harpalyke plays mystic electroacoustic music which draws it’s inspiration from space and poetry. This group takes it’s listeners to an outlandish journey where exquisite compositions meet a futuristic soundscape and improvisation.

Their lyrics are mostly based on the poems of Edith Södergran who is Finland’s most internationally renowned Finnish Swede poet. Typical for her works were dreamlikeness and the period’s futuristic and symbolic currents.

Anni Elif | Singing, synth
Pauli Lyytinen | Ewi, tenor sax, omnichord, effects
Otto Eskelinen | Wind instruments, bandoneon, programming

24.3.2016

Taiteilijaesittelyt 5/16 | Artist introductions 5/16 -- Vili von Nissinen

German Perversions


”Hyvä taide syntyy kolmesta tekijästä: poliittisuus/yhteiskunnallisuus, henkilökohtaisuus ja huumori. Inspiroidun myös roskasta.”

Vili von Nissinen (s. 1987) on helsinkiläistynyt esitys- ja kuvataiteilija, joka käyttää teoksissaan eri medioita (esitystaide, teatteri, musiikki, video ja pelit). Hän on valmistunut Taiteen Maisteriksi Aalto Yliopiston Taiteiden ja Suunnittelun Korkeakoulusta vuonna 2014 ja Kuvataiteilija (AMK:ksi) Tampereen Ammattikorkeakoulusta 2011. Tällä hetkellä hän viimeistelee maisteriopintojaan Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa. Hänen teoksiaan on ollut esillä mm. Taidehalli TR1:ssä Tampereella, Keravan taidemuseossa ja MUU-galleriassa Helsingissä. Hänen esityksiään on voinut nähdä mm. Titanik Galleriassa Turussa, Espoon Dipolissa, Teatteri Höyhentämöllä Helsingissä. Lisäksi ulkomailla mm. Saksassa, Kyproksella ja Kiinassa.
http://vilivonnissinen.rocks/

Luftballoons”Good art is made of these: political, personal and humor. Also trash inspires me.”

Vili von Nissinen (b.1987) is Helsinki based Live and Visual Artist using different medias (live art, theatre, music, video and games). He has gratuated from Aalto University School of Art and Design (MA) in 2014. Before Aalto, he studied visual art at Tampere University of Applied Sciences. At the moment he is finishing his studies at the Finnish Theatre Academy.  His art works has been exhibited at TR1 Kunstahalle Tampere, Kerava Art Museum and MUU-Gallery in Helsinki. His Live Art pieces has been performed in Finland at Titanik Gallery Turku, Dipoli Espoo, Muu Gallery Helsinki, Theatre Höyhentämö Helsinki and abroad at Germany, Cyprus and China.
http://vilivonnissinen.rocks/

22.3.2016

Taiteilijaesittelyt 4/16 | Artist introductions 4/16 -- Kollektive Triple

Photo: Mikko Henrik Huotari


Kollektiivi Triple / Kollektive Triple

2016 Tampereella perustettu kollektiivi, joka kertoo tarinoita äänen ja liikkeen keinoin. /
A Kollektive formed in Tampere at 2016 which tells stories by sound and movement.

Henna Lapinlampi
Vannetaiteilija, kameleontti, tanssija /
Hoop artist, chameleont, dancer

Maria Hiukkamäki
Äänimaisemien maalaaja, koneiden kaitsija, pallotaiteilija /
Soundscape painter, herder of machines, ball artist

Maria Mattila
Multi-instrumentalisti, äärimmäisyys /
Multi-instrumentalist, extremity

https://www.facebook.com/Triple-900954200018705/?fref=tsPhoto: Mikko Henrik Huotari

19.3.2016

Taiteilijaesittelyt 3/16 | Artist introductions 3/16 -- Jenny Suhonen

5 tunnin esiintymisen jälkeen (photo: Antti Ahonen)


Onko teistä kuiskaaminen seurassa ihan ok? Mulla on aina vähän outo olo siitä, mutta ehkä mä olenkin se outo?”
(vierailija, 14:52 / 26.7.2011, vauva.fi:n keskustelupalsta)

Jenny Suhonen on helsinkiläinen kuvataiteilija. Hän tutkii teoksissaan usein pieniä arkisia kokemuksia, joita hän tuo esteettisen kokemuksen piiriin. Suhonen on toiminut vapaana taiteilijana vuodesta 2012 lähtien. Hän on opiskellut maalausta Vapaassa taidekoulussa (2008-2012) ja arkkitehtuuria Oulun yliopistossa (1997-2007). Parhaillaan hän keskittyy performanssin teoriaan ja käytäntöön Teatterikorkeakoulun Live Art and Performance Studies -maisteriohjelmassa. “Do you think whispering while in company is ok? I sometimes get a little weird feeling about it. Or is it just me who is weird?”
(“guest “14:52 / 26.7.2011 vauva.fi internet forum, own translation)


Jenny Suhonen is a Helsinki based visual artist. In her art she often studies small every day experiences, which she transforms into different esthetical forms. Suhonen has studied painting at the Free Art School (2008-2012) and architecture at the University of Oulu (1997-2997). At the moment she is focusing on the theory and practice of performing arts at Live Art and Performance studies master’s program in Theatre Academy in Helsinki.
www.jennysuhonen.com / www.humanshredder.net

17.3.2016

Taiteilijaesittelyt 2/16 | Artist introductions 2/16 -- Nussivat Pääskyset

Photo: Tehdas ry:n arkisto


Nussivat pääskyset on visuaalisesti, poliittisesti ja ideologisesti moniääninen ja monialainen nopean toiminnan ryhmä, joka haluaa puolustaa kauneutta, rakkautta, totuutta ja kevättä.

Nussivat pääskyset ovat muuttaneet vettä vodkaksi ja levittäneet karnevalistista ilosanomaansa niin juhlissa, komeroissa, kaduilla ja keittiöissä kuin festivaaleilla, gallerioissa ja esiintymislavoillakin. Olemme performanssimaailman hääbändi; häikäilemätön pop-biisi ja malja rakkaudelle; diskoa, kimallusta ja kuraa.Nussivat Pääskyset is a feminist performance art group formed in 2009. We are a visually, politically and ideologically polyphonic rapid reaction force defending beauty, love, truth and spring.

Nussivat pääskyset has been turning water to vodka and spreading their carnevalistic gospel in different kind of venues from festivals to private and public spaces. We are a ruthless pop song toasting to love with some disco, glitter and mud.
Photo: Neonilla Narjus

15.3.2016

Taiteilijaesittelyt 1/16 | Artist introductions 1/16 -- KOKIMO

Kuva: KOKIMO


KOKIMO

KOKIMO on sinun kehosi ja mielesi. KOKIMO on tilanne jossa olet. KOKIMO on poeettinen ja poliittinen. KOKIMO on yksityinen ja yhteisöllinen. KOKIMO on kaikkialla. KOKIMO on kaikille.

KOKIMO on vuonna 2010 perustettu taiteilijaryhmä. KOKIMOn teokset ovat moniaistisesti, assosiatiivisestija kehollisesti koettavia jaettuja tilanteita. KOKIMOn työskentelyn lähtökohtana on todellisuuksien havainnointi sekä tasa-arvoinen yhteistyö.

KOKIMO: Markus Heino, Raisa Kilpeläinen, Veera-Maija Murtola ja Anna Pöllänen
Tuotanto: KOKIMOKOKIMO is your mind and body. KOKIMO is the situation you are in. KOKIMO is poetic and political. KOKIMO is private and social. KOKIMO is everywhere. KOKIMO is for all.

KOKIMO group was founded in 2010. In KOKIMO’s work the emphasis is on multi-sensory, associative and bodily experienced situations. Democratic collaboration and observations of realities is the core of KOKIMO ́s working methods.

KOKIMO: Markus Heino, Raisa Kilpeläinen, Veera-Maija Murtola and Anna Pöllänen
Production: KOKIMOkokimo.wordpress.com
www.facebook.com/pages/KOKIMO/912864852085514
kokimo2011@gmail.com

14.3.2016

Esitystaiteen markkinat 2016: Taiteilijaesittelyt 0/15 | Artist introductions 0/15

Aloitamme huomisesta alkaen julkaisemaan taiteilijoiden esittelyitä. Etukäteismaistiaisena tässä kuitenkin taiteilija von Nissisen vastaus kun kysyin missä mennään hänen esittelytekstinsä kanssa.

Starting tomorrow we will publish artist introductions for the Esitystaiteen markkinat. But as an appetizer though, here is what artist von Nissinen wrote me when I asked him what situation with the aforementioned text is.

"
Mä oon huomiseen asti konferenssiristeilyssä ja oon niin darrassa ettei bygee esitteleen vielä iitteens :D Monta päivää laivalla saa ihmisestä pahimman esiin. Palaan asiaan jahka rantaudun Suomeen!

- Vili von Nissinen
"

Eli huomisesta alkaen taiteilijat esittäytyvät!
So starting tomorrow we begin our artist introductions!

8.3.2016

Esitystaiteen markkinat etsii talkoolaisia lipunmyyntiin.

Terve!

Haemme neljää lipunmyyjää Esitystaiteen markkinoille. Kahta Zodiakille varsinaiselle festivaalille ja kahta Bar Lepakkomieheen jatkoklubille.
Tänä vuonna työstä ei voida maksaa palkkaa. Työtehtävien ohessa on kuitenkin mahdollista katsoa likimain kaikki esitykset. Jatkoklubin lipunmyyjät voivat luonnollisesti myös tulla katsomaan festivaalin ohjelman. Tarjoamme ruoan.

Zodiakin lipunmyyjien työaika on n. klo 1200-2100
Bar Lepakkomiehen lipunmyyjien työaika on n. klo 2000-0200

Työtehtäviin kuuluvat kulunvalvonta sekä lipunmyynti ja kirjanpito.

Tervetuloa remmiin!
Yhteydenotot sähköpostiosoitteeseen
esitystaiteenmarkkinat@gmail.com


2.3.2016

Esitystaiteen markkinat 2016 taiteilijavalinnat ovat tehty!

Tässä ovat vuoden 2016 taiteilijat.
Maaliskuun 15. päivä aloitetaan taiteilijoiden esitteleminen. Näitä esittelyitä jatketaan artisti kerrallaan festivaalipäivään saakka!

KOKIMO
Kollektive Triple
Johannes Klaus Koskinen & Kalle Moisio
Mikko Lautiainen
Luoto - Luukka - Heinänen
Modified torture techniques: Waterboarding
Vili von Nissinen
Nussivat Pääskyset
Anna Paavilainen & Co.
Aarnituli Porkola
Anni Puolakka
Jenny Suhonen
Sami Vehmersuo


Lisäksi jatkoklubilla esiintyvät:
KEUHKOT
Anni Elif & Harpelyke
sekä
Kokeellisen elektroniikan seura


Lisätietoja seuraa!


1.3.2016

Esitystaiteen markkinat 2016 lyhenee yhteen päivään!

Tänä vuonna festivaali tullaan pitämään yksipäiväisenä mutta kaksiosaisena 16.4.2016.
Ensimmäinen osa festivaalia pidetään kuten ennenkin Zodiakin näyttämöllä Kaapelitehtaalla ja toinen Bar Lepakkomiehessä Sörnäisissä. Molemmat osat saa samalla 10€ lipulla.

Ohjelma aloitetaan klo 1400 Zodiakilla. Jatkoklubin ohjelma alkaa klo 2200.

Vaikka festivaali kestää puolet entisestä, vähentyy taiteilijoiden määrä vain neljänneksellä!

Tervetuloa!


Esitystaiteen markkinat 2016
Jatkoklubi

5.2.2016

Avoin taiteilijakutsu Esitystaiteen markkinoille 2016.Tervehdys!

Esitystaiteen markkinat järjestetään viidettä ja viimeistä kertaa 16.-17.4.2016 Zodiakin näyttämöllä, Kaapelitehtaalla Helsingissä. Festivaalilla on vielä tilaa muutamalle taiteilijalle joten esitämme nyt avoimen taiteilijakutsun.

Tahtoisitko tehdä teoksen Esitystaiteen markkinoille?

Festivaali pyrkii esittämään mahdollisimman laajasti esittävää taidetta. Rajoituksina ovat 20 minuutin maksimikesto sekä esityksen tapahtuminen preesensissä. Näistäkin rajoituksista voidaan neuvotella. Muoto on vapaa.

Festivaali järjestää puolestasi perustekniikan(rajalliset valot, live- ja linjaääni) yleisön, maksaa matkat, tarjoaa ruokaa. Toivottavasti myös esityskorvauksen, odotamme yhä vastauksia apurahahakemuksiimme.

Jos kiinnostuksesi heräsi ota yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen
esitystaiteenmarkkinat@gmail.com

28.1.2016

Esitystaiteen markkinat 2016

Hohoi!

Esitystaiteen markkinat pidetään 16.-17.4.2016.
Zodiakin näyttämöllä Kaapelitehtaalla Helsingissä. Lisää tietoa tulee aikanaan.

Tänä vuonna myös jatkoklubi!

http://www.facebook.com/esitystaiteenmarkkinat

Lisää tietoa seuraa.

t.
Artsi