14.4.2016

Taiteilijaesittelyt 16/16 | Artist introductions 16/16 -- Modified Torture Techniques

Antti Oksanen & Maria West
Modified Torture Techniques: Waterboarding

Esitystaiteen Markkinoilla tarjoamme yleisölle mahdollisuuden kokeilla waterboardingiksi kutsuttua vesikidutustekniikkaa.

At Esitystaiteen Markkinat we offer the audience a chance to try out waterboarding, which is a torture technique based on the sensation of drowning.

http://antti-oksanen.tumblr.com
http://mariawest.tumblr.com


Photo: Lauri Hannus @ VALTIO+

13.4.2016

Taiteilijaesittelyt 15/16 | Artist introductions 15/16 -- Kokeellisen elektroniikan seura
Kokeellisen elektroniikan seura rakentaa yllätyksellisiä ääntätuottavia koneita elektroniikkaromusta. Installaatiomme, konserttimme ja työpajojamme ovat ilahduttaneet ihmisiä ympäri eurooppaa niin museoissa ja gallerioissa kuin kellareissa ja jättömaillakin jo vuodesta 2002.

www.koelse.org

/ / /

The Association of Experimental Electronics builds surprising sound-making machines out of electronic junk. Our installations, concerts and workshops have delighted people over Europe in museums and galleries as in basements and wastelands since 2002.

www.koelse.org

12.4.2016

Taiteilijaesittelyt 14/16 | Artist introductions 14/16 -- Mikko Lautiainen
Takana odottaa tulevaisuus. Menneisyydessä on kiire. Nykyhetkessä on aika, paikka ja tila.Future waits behind you. The past is a rush. In the present there are time, place and space.

10.4.2016

Taiteilijaesittelyt 13/16 | Artist introductions 13/16 -- KeuhkotPeitto-performanssi.
Musiikkia konduktöörivaunuihin - 7" EP (Stigma, 1989)

Älä koskaan kuuntele musiikkia - 7" EP (Stigma, 1990)

Lihaa y-akselilla olen oikeassa - 7" EP (Bad Vugum, 1991)

Keuhkot latistaa totuudenetsinnän sanahelinäksi - 7" EP (Bad Vugum, 1993)

Vasen ja oikea - CD-EP (Bad Vugum, 1997)

Mitä otat mukaan muistoksi sivistyksestä - LP/CD (Bad Vugum, 1996)

Ruskea aikakirja - CD (Bad Vugum, 1998)

Minun käy sääliksi bilharzialoista - CD (Bad Vugum, 2000)

Peruskivi Francon betonia - CD (Ektro Records, 2002)

Toimintatapoja olioille - CD (Ektro Records, 2005)

Laskeutumisalusastia - CD (Ektro Records, 2011)
9.4.2016

Taiteilijaesittelyt 12/16 | Artist introductions 12/16 -- Aarnituli Porkola
Aarnituli Porkola: Esitys lapsille

”Tähän esitykseen tarvitaan: poika, äiti, sanomalehti, tuoli, gorillamaski, banaani, yksi revitty lakana, musiikkia ja jonkin verran legoja.”

Aarnituli Porkola on helsinkiläinen 11-vuotias koululainen. Hän on aiemmin esiintynyt mm. Performanssikerhon esityksissä ja poikien tanssiryhmässä. Tämä on hänen ensimmäinen oma esityksensä.

7.4.2016

Taiteilijaesittelyt 11/16 | Artist introductions 11/16 -- Mitä tuijotat?

photo: Mitro Härkönen

Mitä tuijotat? -esitys Esitystaiteen markkinoilla on osa näyttelijä Anna Paavilaisen, näyttelijä Marja Salon, valokuvaaja Mitro Härkösen ja maskeeraaja Tuire Kerälän projektia
sallituista ja yhä kapenevista rooleista
ihmiskuvasta ja mediasta
photoshopista ja selfieistä
minuudesta ja sinuudesta.

Mitä tuijotat? -projekti pitää sisällään klubeja, Helsingin alueen hoitolaitoksissa toteutettavia työpajoja, valokuvanäyttelyn ja syyskuussa 2016 Kansallisteatterin Willensaunassa ensi-iltansa saavan kokoillan mittaisen esityksen Sinuus.

/ / /

Mitä tuijotat? -performance at Esitystaiteen markkinat is a part of a project by actor Anna Paavilainen, actor Marja Salo, photographer Mitro Härkönen and make-up artist Tuire Kerälä.

A project of
allowed and ever more thinning roles
idea of human and media
photoshop and selfies
selfhood and youhood

Mitä tuijotat? -project includes clubs, workshops at health care institutions in the Helsinki region, a photograph exhibition and a theatre show called Youhood premiering in September 2016 at Willensauna of The National Theatre.

photo: Mitro Härkönen

5.4.2016

Taiteilijaesittelyt 10/16 | Artist introductions 10/16 -- Anni PuolakkaDeath Metal Meditaatio

X: Kun katson ympärilleni, nään meditaatiota joka paikassa. Mut ei se mitään.
Y: Joo, ajattele sitä suurempana liikkeenä. Et oo yksin.
X: Se on yksi niistä asioista joita tekisin jos loppu olis lähellä. Mieluusti muiden kanssa. Niinku tiedät, oon huono toimimaan yksin.
Y: Toivottavasti saat mahdollisuuden omanlaiseen loppuun.
Y: Muuten, tarkotatko lopulla vaan sun omaa kuolemaa vai maailmanloppua?
X: Sillä ei oo väliä. Mut on hyvä valmistautua kumpaankin.
Y: Etkö ajattele, että kuoleman ja tuhon aktiivinen ajattelu estää meitä elämästä täysillä ja tuudittaa surulliseen passiivisuuteen?
X: En.
X: Avaa sun suu ja kuuntele.
Y: LOL. Okei.

Y avaa suunsa ammolleen.

Y: Metallia.Anni Puolakka tekee videoita, esityksiä ja installaatioita, joissa omaelämäkerrallinen materiaali sulaa fiktioon. Death Metal Meditation juontuu AP’s kiinnostuksesta meditaatiota, kokoontumisia ja sellaista ihmiskäsitystä kohtaan, jossa me kehomielet pyrimme merkityksellisiin yhteyksiin toisten olentojen, tapahtumien, asioiden ja ympäristöjen kanssa. Teos on myös jatkumoa (post-)apokalyptisille töille, joita hän on tehnyt Jaakko Pallasvuon kanssa sekä osana Vibes-kollektiivia.

www.annipuolakka.com


/ / /


Death Metal Meditation


X: When I look around me, I see meditation everywhere. But it doesn’t hurt.
Y: Yeah, consider it as a movement. You’re not alone.
X: It’s one of the things I’d do if the end was near, preferably with other people. You know I’m bad at doing things alone.
Y: I hope you’ll get a chance to have the end your way.
Y: Does ’the end’ mean your own death or the apocalypse?
X: It doesn’t matter. It’s good to prepare for both.
Y: Don’t you think that thinking death and destruction actively, prevents us from living our lives fully and render us sad and passive?
X: No.
X: Open your mouth and listen.
Y: LOL. OK.

Y opens the mouth.

Y: Metal.Anni Puolakka makes performances, videos and installations, mixing biographical material with fiction. Death Metal Meditation is rooted in AP’s interest in meditation, gatherings and humans understood as bodyminds who strive to have meaningful connections to other beings, events, things and surroundings. The piece is also a continuation of (post-)apocalyptic works which AP has previously made with Jaakko Pallasvuo and as part of Vibes collective.

www.annipuolakka.com2.4.2016

Taiteilijaesittelyt 9/16 | Artist introductions 9/16 -- Luoto / Luukka / Heinänen

 Erika Luoto on visuaaliseppä, hänen käsissään ajatukset ja mielikuvat muuttuvat näkyviksi näkymiksi, puvuiksi ja esineiksi niin mainosmaailman kuin esitystaiteiden kentällä. Häntä kiehtovat oudot, ihmeelliset ja absurdit ilmiöt sekä kevytmielinen kakkahuumori.

Louna-Tuuli Luukka on sirpaleina esitystaiteen kentällä Helsingissä ja Oulussa. Luukka toimii vaihtelevasti ohjaajana, esiintyjänä, pedagogina ja kirjoittajana mm. Todellisuuden tukimuskeskuksessa, Totem-teatterissa, Esitys-lehdessä ja muutamissa vapaissa taiteilijaryppäissä.

Tanja Heinänen on helsinkiläinen teatterin- ja elokuvantekijä. Näytteleminen ja käsikirjoittaminen ovat työnkuvista mieluisimmat. Heinästä kiinnostavat ne kaikkein masentavimmat ja ankeimmat asiat huumorin läpi tarkasteltuna.

Luoto, Luukka ja Heinänen ovat aiemmin työskennelleet yhdessä Teatteriseurue Ursuksessa. Pääsiäiseläin (työnimi) on 12 lyhytelokuvan ja yhden näyttämöteoksen kattava projekti ihmisen ja eläimen suhteesta. Työskentely alkaa keväällä 2016 ja näyttämöteos on ensi-illassa pääsiäisviikolla 2017.

Esitystaiteen markkinoilla työryhmä demoaa kokonaisuuden ensimmäisiä fragmentteja.


/ / /


Erika Luoto is a visualsmith. In her hands thoughts and mental images turn into visible visions, outfits and objects in both advertisement world and in the field of live arts. She is fascinated by strange, wonderful and absurd phenomenons and light-hearted poop humour.

Louna-Tuuli Luukka is shattered across the live arts field in Helsinki and Oulu. Luukka works as a director, performer, pedagog and a writer among other things in Todellisuuden tutkimuskeskus, Totem-theater, Esitys-magazine and in a few free flocks of artists.

Tanja Heinänen is a Helsinki-based theater- and moviemaker. Acting and screenwriting are her favorite professions. Heinänen is interested in those most depressing, dismal and bleak things observed through humour.

Luoto, Luukka and Heinänen have worked together earlier in The Ursus Ensemble. Easter animal (a working name) is project covering 12 short films and a stagepiece about the relationship between human and animal. The work begins at the spring of 2016 and stagepiece premieres on the easterweek of 2017.

At Esitystaiteen markkinat we see a demonstration from the first fragments of this project.