9.4.2015

ESITYSTAITEEN MARKKINAT 2015 | Taiteilijoiden esittely osa 2/22 | Introduction of the artists part 2/22

photo: Nora Rinne
                            

Nora Rinne: Iso sininen poika


Nora Rinne on Skotlannissa asuva esitystaiteilija ja näyttelijä. Rinteen aikaisempia
esitysinstallaatioita ovat mm. Kiasma-teatteriin toteutetut Asuttajat, Infantiili amnesia ja
Esitystaiteilijan työhuone.

Rinne etsii arkielämän aineksista materiaaleja, jotka pilkottuina, uudelleen yhdisteltyinä ja
esitykseksi koostettuina kertoisivat jotakin jaettua ja näyttäisivät huomaamatta jääneitä
yhteyksiä. Rinteen työn lähtökohtana on yleensä jokin kokemus tai havainto, joka ei
suoraan hahmotu tai löydä sanoja. Tarkkailun, tallentamisen ja teorioiden kautta tätä
havaintoa myllättyään Rinne tuo sen esitykseksi.

Esitys Iso sininen poika on saanut alkunsa nelivuotiaan pojan veljelleen lausumista
sanoista: ”Minä olen iso sininen poika, sinä olet pieni punainen vauvapoika.” Tätä esitystä
varten Rinne on havainnoinut poikia, mieheksi kasvamisen ja kasvattamisen sanastoa,
puhuntaa, eleitä, asenteita ja sääntöjä. Taustalla kuuluvat äänet ovat länsimaisen
kasvatusfilosofian suurten, keski-ikäisten miesten, John Locken ja Jean-Jacques
Rousseaun.

Rinteen aikaisempiin töihin voi tutustua hänen nettisivuillaan www.norarinne.com

* *


Nora Rinne: Big Blue Boy

Nora Rinne is a Scotland-based Finnish performance artist and actress. Her performances
include e.g. Dwellers, Infantile Amnesia and Performance Artist’s Studio, all presented at
Kiasma theatre.

Rinne seeks materials from everyday life, then breaks down, reorganizes and performs
those materials in a way that could make them reveal hidden connections and speak
about something shared. Rinne’s performances are usually based on an experience or
perception, she cannot immediately verbalize or make sense of, but is intrigued by.
Through observing, recording and theorizing she goes through this experience, and finds a
way to perform it.

Big Blue Boy was inspired by a sentence a four-year-old boy declaimed to his brother: ”I’m
a big blue boy, you are a little red baby boy.” For this performance Rinne has examined
boys, the vocabulary, gestures, attitudes and rules of becoming a man. In the background
we can hear the voices of the great, middle-aged men of western education, John Locke
and Jean-Jacques Rousseau.

You can find photos etc. of Rinne’s previous work at her web page: www.norarinne.com

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti