12.4.2015

ESITYSTAITEEN MARKKINAT 2015 | Taiteilijoiden esittely osa 4/22 | Introduction of the artists part 4/22

Destroyer 2048 on Tatu Nenosen ja Ilmari Paanasen kollektiivi, joka antaa alustan luoda performatiivista ja kokeilevaa taidetta välineestä riippumatta.
Ääni ja kuva nostetaan tärkeään rooliin ja keskiössä on halu väärinkäyttää laitteita ja niiden logiikkaa.

Esityksemme on keikka, joka improvisoidaan alusta loppuun. Tarkoituksena on löytää jokaisella kerralla uudenlainen lähestymistapa käyttää sähköä äänen ja kuvantuottamisen välineenä.

Sähkö ei lopu koskaan.

Tatu ja Ilmari

https://vimeo.com/122317277
Destroyer 2048 is a collective by Tatu Nenonen and Ilmari Paananen which creates a platfrom to create performative and contemporary art regardless of the medium.

Sound and picture are held in an important role. The core is the will to abuse devices and their logic.

The performance is a gig which is improvised from the beginning to the end. The purpose is to discover a new approach to the use of electricity in producing sound and pictures everytime we perform.

We never run out of electricity.

Tatu and Ilmari 

https://vimeo.com/122317277

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti